Vostede está aquí: Inicio Concello Actualidade Novas

Procedemto selectivo para a formación da bolsa de emprego para Auxiliares de Axuda no Foga complementaria da bolsa constituida en xullo de 2016.

Lista de admintidos e excluidos, composición do tribunal e lugar data e hora de celebración das probas.

pdf Lista definitiva de admitidos procedemento selectivo Auxiliares Axuda no Fogar (38 KB)

Ler máis ...

En Lugo, a trinta e un de setembro de dous mil dezasete, reúnese o Grupo de Traballo Mixto para a selección do persoal coa finalidade de nomear Director do obradoiro de emprego "Ponte de Areas II", promovido polo Concello de O Corgo, segundo o procedemento aprobado na súa acta de constitución.

pdf Acta de selección do Director do Obradoiro de Emprego (22 KB)

Ler máis ...

Bases que rexirán o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar, complementaria da constituída en xullo 2016. Novas

Publicación no Boletín oficial da Provincia das Bases que rexirán o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda nofogar, complementaria da constituída en xullo do  2016.

pdf Bases que rexirán o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar, complementaria da bolsa constituída en xullo do 2016. Modelo de instancia e temario. (345 KB)

As instancias para poder tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante o modelo que figura no anexo I da presente convocatoria, dirixido ao alcalde, presentándose no Rexistro Xeral do Concello ou a través de calquera dos medios que prevé a Lei 30/92 do 26 de novembro, do réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, (en sucesivas mencións Lei 30/92), no seu artigo 38, no prazo de cinco (5) as hábiles seguintes, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Bolen Oficial da Provincia de Lugo. Se o último día de prazo coincide con sábado, domingo ou festivo, entenderase que o prazo remata o primeiro día hábil seguinte. Se no prazo de 2 días hábiles a contar desde o seguinte á finalización do prazo de presentación non se recibe a solicitude, esta quedará rexeitada, polo que se recomenda a súa presentación no rexistro xeral das oficinas municipais do Concello do Corgo. No caso de presentar a solicitude noutro lugar ou por outro medio, o interesado deberá acreditar o dito envío, remitindo o mesmo día copia da solicitude e do xustificante do pago da taxa ao fax 982302068 ou por mail a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.. Sen este requisito a solicitude non será admitida en ningún caso.

As solicitudes poderanse remitir, así mesmo, na forma indicada no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

Ler máis ...

Páxina 5 de 41

Barrio da Portela, S/N 27163
O Corgo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 302 100
Fax: 982 302 068  
concello.ocorgo@eidolocal.es

Conéctate