Vostede está aquí: Inicio Concello Actualidade Novas

Procedemto selectivo para a formación da bolsa de emprego para Auxiliares de Axuda no Foga complementaria da bolsa constituida en xullo de 2016.

Lista de admintidos e excluidos, composición do tribunal e lugar data e hora de celebración das probas.

pdf Lista definitiva de admitidos procedemento selectivo Auxiliares Axuda no Fogar (38 KB)

Ler máis ...

En Lugo, a trinta e un de setembro de dous mil dezasete, reúnese o Grupo de Traballo Mixto para a selección do persoal coa finalidade de nomear Director do obradoiro de emprego "Ponte de Areas II", promovido polo Concello de O Corgo, segundo o procedemento aprobado na súa acta de constitución.

pdf Acta de selección do Director do Obradoiro de Emprego (22 KB)

Ler máis ...

Publicación no Boletín oficial da Provincia das Bases que rexirán o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda nofogar, complementaria da constituída en xullo do  2016.

pdf Bases que rexirán o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar, complementaria da bolsa constituída en xullo do 2016. Modelo de instancia e temario. (345 KB)

As instancias para poder tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante o modelo que figura no anexo I da presente convocatoria, dirixido ao alcalde, presentándose no Rexistro Xeral do Concello ou a través de calquera dos medios que prevé a Lei 30/92 do 26 de novembro, do réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, (en sucesivas mencións Lei 30/92), no seu artigo 38, no prazo de cinco (5) as hábiles seguintes, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Bolen Oficial da Provincia de Lugo. Se o último día de prazo coincide con sábado, domingo ou festivo, entenderase que o prazo remata o primeiro día hábil seguinte. Se no prazo de 2 días hábiles a contar desde o seguinte á finalización do prazo de presentación non se recibe a solicitude, esta quedará rexeitada, polo que se recomenda a súa presentación no rexistro xeral das oficinas municipais do Concello do Corgo. No caso de presentar a solicitude noutro lugar ou por outro medio, o interesado deberá acreditar o dito envío, remitindo o mesmo día copia da solicitude e do xustificante do pago da taxa ao fax 982302068 ou por mail a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.. Sen este requisito a solicitude non será admitida en ningún caso.

As solicitudes poderanse remitir, así mesmo, na forma indicada no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

Ler máis ...

Páxina 7 de 43

Barrio da Portela, S/N 27163
O Corgo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 302 100
Fax: 982 302 068  
concello.ocorgo@eidolocal.es

Conéctate