Vostede está aquí: Inicio Concello Actualidade Novas

Prodemento selectivo de formación dunha bolsa de emprego para  auxiliares de axuda no fogar Novas

O martes, día 13 de marzo, publícase no diario EL PROGRESO  de Lugo o anuncio do procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar. 

Esta convocatoria rexerase polas pdf Bases do procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar, complementaria da bolsa constituída en xullo do 2016 (345 KB)  publicadas no Bop de Lugo  nº 192, do 22 de agosto do 2017.

Consulta o anuncio .  pdf Procedemento selectivo para formación de bolsa de emprego axuda no fogar. Marzo_2018 (354 KB) .  

Os interesados en participar neste procedemento selectivo presentarán instancia no Concello no prazo de  5 días hábilies a partir do día seguinte á publicación deste anunio.

 

Ler máis ...

Solicitude de prazas na Casa niño KikÍ. Novas

O prazo de  prescripción para solicitar praza na CASA NIÑO KIKÍ do Corgo para o ano 2018/2019 abrirase do 1 ao 31 de abril.

Os interesados poden recoller  o impreso para realizar a solicitude tanto na casa niño  como nas oficinas municipais.

Ler máis ...

Consulta previa á elaboración dun anteproxecto de regulamento do uso de vías e pistas forestais de dominio público municipal. Novas

De conformidade co establecido no Art. 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, con carácter previo á elaboración dun regulamento de uso de vías e pistas, ámbalas dúas forestais, de dominio público, ábrese un trámite no portal web do concello, co fin de que as persoas en xeral e os suxeitos e/ou organizacións ou asociacións máis representativas que poidan estar afectadas pola futura regulación, poidan aportar as ideas ou opinións que consideren oportunas, durante un prazo de un mes a contar desde a exposición deste anuncio na páxima web

a) Coa elaboración dun regulamento do uso de vías e pistas forestais de dominio público municipal preténdese solucionar os problemas derivados especialmente do transporte pesado sobre as vías e pistas de dominio público, en especial o derivado das cortas de madeira.

b) Na actualidade existen numerosas queixas do estado en que quedan as pistas e vías forestais públicas polas que se transporta a mercancía, especialmente a madeira. Os traballos de preparación, extración e transporte producen danos nas citadas vías de comunicación, que se poden evitar si se regula un uso axeitado delas.

c) A regulación do uso en vías e pistas forestais é necesaria para evitar ou minimizar os danos nas mesmas como consecuencia dos referidos transportes, sendo oportuna a súa aprobación para evitar un deterioro das mesmas.

d) Como posible medidas regulativas pódense citar: o establecemento de avales que garantan os posibles danos sobre as vías, o establecemento e imposición mediante a correspondente ordenanza fiscal dunha taxa por uso de bens de dominio público, o establecemento e regulación do peso máximo autorizado para circular polas vías e pistas de dominio público forestal ou a comunicación previa do uso da vía ou pista forestal para transporte de madeira cortada, que é a menos gravosa de todas as citadas anteriormente.

 Todas as opinións e ideas deberán entregarse no Rexistro do Concello do Corgo.

O Corgo, 6 de febreiro de 2018

Ler máis ...

Páxina 7 de 50

Barrio da Portela, S/N 27163
O Corgo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 302 100
Fax: 982 302 068  
concello.ocorgo@eidolocal.es

Conéctate