Imprimir esta página
Acta de selección do Director do Obradoiro de Emprego
01 Set

Acta de selección do Director do Obradoiro de Emprego

En Lugo, a trinta e un de setembro de dous mil dezasete, reúnese o Grupo de Traballo Mixto para a selección do persoal coa finalidade de nomear Director do obradoiro de emprego "Ponte de Areas II", promovido polo Concello de O Corgo, segundo o procedemento aprobado na súa acta de constitución.

pdf Acta de selección do Director do Obradoiro de Emprego (22 KB)