Vostede está aquí: Inicio Concello Actualidade Novas

Novo bando do Coronavirus. Comisión de seguemento. Novas

 

BANDO


A Xunta de Goberno Local, na súa sesión extraordinaria do 17 de marzo, acordou a creación da Comisión de Seguemento da situación de emerxencia xerada pola evolución do Coronavirus COVID-19, que está formada polos membros da Xunta de Goberno Local:


-Alcalde: Felipe Labrada Reija
-Tenientes de Alcalde: Marcos Trashorras Reija, Mª Del Mar Gómez Gómez e José Luis Fernández López


Esta Comisión funcionará co obxecto de dar unha pronta solución aos diferentes problemas que poidan xurdir aos veciños.
Así mesmo, e á vista das recomendacións emitidas pola Secretaría de Estado de Dereitos Sociais, e do bando desta Alcaldía de 16 de marzo, decídese:


-A continuidade da atención de axuda a domicilio: aseo, hixiene perosal e do entorno máis próximo, vestido, tratamentos e prestacións farmacéuticas, alimentación e sono.


-Instar aos veciños para que alerten aos servizos sociais sobre os casos que requiran antención, sinalando como teléfonos de contacto a estes efectos o 982302100 de 9 a 14 horas e o 699680132 a calquera hora.


-No suposto de que algún usuario non desexe a prestación da axuda a domicilio durante o estado de alarma, suspenderase a emisión dos recibos e readaptaranse as horas que queden libres para atender a outros usuarios.


-O concello porá os seus medios para a adquisición de medicamentos e alimentos a aquelas persoas que non poidan facelo por si mesmos. Tamén se levará comida preparada que estas persoas teñan adquirido en establecementos que se adiquen a estes servizos. Este servizos deben solicitarse de 9 a 14 no teléfono 982302100 ou no 620731543.


-As oficinas municipais permanecerán pechadas ao público, se ben permanecerá unha soa persoa no seu interior para atención telefónica e trámites urxentes e inaprazables. Prégase non acudir ás oficinas agás en caso de extrema urxencia e sempre contactando previamente por teléfono. Utilicen a sede electrónica para os seus trámites sempre que sexa posible: http://concellodocorgo.sedelectronica.gal


-O alcalde ponse a disposición de todos os veciños para calquera dúbida ou necesidade no seu teléfono 699680132

 

pdf NOVO BANDO DO CORONAVIRUS . Comisión de seguemento e outras novas de interese. (148 KB)

Ler máis ...

Bando derivado da crise do coronavirus. Novas

pdf (144 KB)

 

Díctase o seguinte bando do alcalde para o Concello do Corgo con motivo da crise do coronavirus  e as medidas adoptadas:

BANDO

Felipe Labrada Reija, Alcalde-Presidente do Concello do Corgo

FAGO SABER

Á vista da situación sanitaria actual e en consoancia coas medias acordadas polo Goberno Central e pola Xunta de Galicia, O Concello do Corgo amplía nas seguintes as medidas adoptadas, e que se manterán ata novo aviso:


1º. Peche de todas as áreas recreativas e espazos públicos municipais.


2º. Servizo de Axuda a Domicilio: suspéndese o SAF na modadalidade de prestación básica. En canto á modalidade de Dependencia, mantense o servizo agás se o usuario manifesta o seu desexo de interrompelo durante o estado de alarma. Descontaranse nos recibos as horas non prestadas.


3º. O concello ponse a disposición daquelas persoas que teñan necesidade de adquisición de medicamentos ou de alimentos e non poidan facelo por si mesmos, así como para o traslado de comida preparada que poidan adquirir en establecementos que presten este servizo. Para solicitar estes servizos deben chamar en horario de 9 a 14 horas á Casa do Concello, 982302100 ou ao teléfono móvil 620731543.

PRÉGASE ENCARECIDAMENTE A COLABORACIÓN DE TODOS OS VECIÑOS PARA EVITAR A PROPAGACIÓN DO VIRUS, EVITANDO TODA SITUACIÓN DE RISCO E CUMPRINDO COAS MEDIDAS IMPOSTAS PARA ESTE PERIODO EN TÓDOLOS ÁMBITOS.

  pdf Bando Coronavirus (144 KB)

Ler máis ...

Aviso urxente: Medidas  municipais derivadas da crise do coranovirus Novas

Díctase o seguinte bando municpal  coas medidas urxentes derivadas da crise do coronavirus.

pdf Aviso urxente: Medidas municpais derivadas da crise do coranovirus (380 KB) .

Ler máis ...

Páxina 6 de 89

Barrio da Portela, S/N 27163
O Corgo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 302 100
Fax: 982 302 068  
concello.ocorgo@eidolocal.es

Conéctate