Imprimir esta página
Contratación temporal para conductores motobomba.
06 Xun

Contratación temporal para conductores motobomba.

Publicación no Bop provincial do sábado, 3 de xuño do 2017 as Bases que rexerán o procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral temporal eformación de bolsas de emprego ao abeiro do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e do Mar e a entidade local para a prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación dun vehículo motobomba durante a vixencia do Convenio subscrito coa Consellería de Medio rural.

pdf BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL E FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO Ó ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO COMO ENCARGADO DO MANEXO DUN VEHÍCULO MOTOBOMBA

pdf ANEXO I TEMARIO. Conductores Motobomba (367 KB)

pdf ANEXO II Modelo de instancia. Conductores motobomba (254 KB)