Imprimir esta página
Obradoiro "Ponte de Areas II" Selección Administrador e Alumnos
22 Set

Obradoiro "Ponte de Areas II" Selección Administrador e Alumnos

En O Corgo, a vinte e dous de setembro de dous mil dezasete, reúnese o Grupo de Traballo Mixto para a selección do persoal coa finalidade de nomear o administrador e alumnos para o obradoiro de emprego " Ponte de Areas II", promovido polo Concello de O Corgo, segundo procedemento aprobado na súa acta de constitución.