Imprimir esta página
Publicación das bases para a formación dunha bolsa de empergo de auxiliar de axuda no fogar. Novas
26 Mai

Publicación das bases para a formación dunha bolsa de empergo de auxiliar de axuda no fogar.

No BOP do 26 de maio do 2020 publícanse as bases para  este proceso selectivo (pax. 1- .9)

 As instancias para poder tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante o modelo que figura no anexo I da presente convocatoria, dirixido ao alcalde, presentándose no Rexistro Xeral do Concello, ou na sede electrónica (concellodocorgo.sedelectrónica.gal.) no prazo de cinco (5) días hábiles seguintes, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo

ENLACE AO BOP