Vostede está aquí: Inicio Servizos Municipáis Emprego Oferta Emprego Municipal

Folder Oferta Emprego Municipal

Documentos

pdf Resultado do proceso de selección dun técnico en orientación laboral Popular

Por 2425 descargas

Descargar (pdf, 341 KB)

selección dun técnico en orientación laboral..pdf

pdf Corrección de erros no baremo de puntuación dun técnico en Orientación Laboral Popular

Por 2572 descargas

Descargar (pdf, 654 KB)

Correción baremo puntuación Orientador Laboral.pdf

Publicación dunha correción nas bases para a preselección dun técnico en orientación laboral, no tocante á puntuación por discapacidade  igual ou superior ao 33%

pdf INSTANCIA PARA A PRESELECCIÓN DUN TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL. Popular

Por 5038 descargas

pdf Preselección dun Orientador laboral. Popular

Por 2370 descargas

O Concello do Corgo preselecciona un TÉCNICO DE ORIENTACIÓN LABORAL. Os candidatos deberán contar cos requisitos de titulación establecidos na Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2016, é dicir:
- Título de licenciada/o universitaria/o, arquitecta/o, enxeñeira/o ou grao ou
- Título universitario de enxeñeira/o técnico, diplomado/a universitario, arquitecta/o técnico ou grao.
Ademáis establécese un baremo de puntuación, que é o establecido no Artigo 10.2 da citada Orde, e que se facilitará nestas oficinas municipais, xunto coa forma de acreditar os méritos, ou a través da páxina web www.concellodocorgo.com.
As persoas interesadas poderán presentar as solicitudes de participación nesta preselección no Rexistro do Concello do Corgo durante o prazo de 8 días hábiles, a contar dende o seguinte á publicación deste anuncio no Diario El Progreso, achegando xunto coa mesma un currículum vitae acreditando da maneira establecida os méritos que se alegan.
Finalmente, unha vez preseleccionado/a o candidato/a, será o Servizo de Orientación Laboral da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral quen realice a baremación final do técnico/a preseleccionado.
O Corgo, 25 de agosto de 2016

pdf BAREMO DE PUNTUACIÓN PARA A PRESELECCIÓN DUN TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL Popular

Por 5704 descargas

Descargar (pdf, 242 KB)

BAREMO DE PUNTUACIÓN PARA A PRESELECCIÓN DUN TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL (1).pdf

Barrio da Portela, S/N 27163
O Corgo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 302 100
Fax: 982 302 068  
concello.ocorgo@eidolocal.es

Conéctate